Simpozion național 2021: “PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII / Școala online”

 

      

Promovarea imaginii școlii presupune cunoașterea unor elemente de cultură organizațională în care toți factorii educaționali sunt  implicați în procesul de învățare. Imaginea școlii se reflectă din stilul managerial al celui care organizează activitățile cadrelor didactice zilnice, care la rândul lor reprezintă ”cărți de vizită” ale instituției din care fac parte. Buna conduită, vestimentația decentă, pregătirea, profesionalismul de a trata chiar și cele mai dificile momente, sunt doar câteva ingrendiente prin care un profesor poate contribui la ceea ce se numește promovarea imaginii școlii.

Dincolo de aceste aspecte, imaginea școlii se conturează în ”fabricarea” unei povești, poveste care va deveni tradiție, apoi mândria de a lua parte la ea și chiar a fi una cu ea. Oamenii au nevoie de povești în creșterea lor nu doar fizică, ci și spirituală, are nevoie de valori adevărate, bine creionate și eroi demni de urmat. Aș spune că există o sete de adevărate modele în spațiul românesc.

Spuneam că imaginea școlii ține de cultura organizațională. O instituție care se respectă ține mult la uniforma ei și insuflă elevilor mândria că fac parte dintr-o școală de elită, promovează talentele pe diferite paliere conform teoriei inteligențelor multiple, ține la steagul și emblema instituției. Micile detalii fac diferența, ceea ce înseamnă că încă de la intrarea pe poarta școlii trebuie să se facă cunoscut aerul elitist, calitatea climatului educațional, personalizarea spațiului în care învățarea se produce, a mobilierului și obiectelor de papetărie. Chiar și simpla hârtie de xerox merită atenție – un antent…personalizat. Un website bine realizat te poate pune pe prima magistrală în frunte cu școlile de top din țară, iar dacă site-ul este tradus și într-o limbă de circulație, pot crește șansele considerabil de a încheia parteneriate și a face schimb de experiență cu alte școli din diferite state.

Promovarea imaginii școlii se face în orice moment educațional. Simplul act didactic poate fi o strategie de marketing instituțional. Un ”client” (elev/părinte) mulțumit îți va aduce cel puțin alți 3 elevi, iar unul nemulțumit îți va lua chiar și din cei pe care îi ai. De aceea, am afirmat că suntem precum niște cărți de vizită. Anul acesta am preluat clasa a-III-a, o clasă cu părinți foarte nemulțumiți. La o lună-două, o mămică m-a sunat că o prietenă ar dori să își aducă copilul la clasa mea. Concluzia? În educație, nu CV-ul vorbește, ci modul cum știm să vindem serviciul pe care îl prestăm. Și acest lucru rămâne valabil pentru orice domeniu de activitate.

Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect.

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se produc, precum şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an.

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.

Posibile activităţi de formare şi promovare a imaginii școlii pot fi:

  • difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale , baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
  • consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
  • dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii instituției şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
  • promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

 

Bibliografie:

  1. https://academiadehr.ro/cultura-organizationala-companiile-de-succes/.
  2. https://www.colorful.hr/cum-putem-dezvolta-o-cultura-organizationala-de-succes/

Fii primul care comenteaza.

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicata.


*